oleh

Jampana, Kamonésan HUT RI

Nu aya di gigireun kuring ngaranna Jampana/Ronon. Barudak ayeuna mah teu pati arapaleun kana jampana téh teu cara waktu kuring keur budak.

Baheula mah sok pipilueun ngadandanan/ ngararangkénan jampana ku rupa-rupa kadaharan.
Jigana téh waktu harita mah jampana jadi barang nu wajib aya digotong dibawa pawai dina raraga ngareuah-reuah poé kamerdekaan. Di lapang, saba’da dinilai, éta kadaharan sok dibagi-bagi ka barudak.

EN, 2019

Komentar

News Feed