oleh

Kangguru

Kangguru ( Kangaroo) mangrupa sato khas Australia nu ngabogaan kantong dina palebah beuteungna. Sabenerna aya deui sasatoan nu ngabogaan kantong kawas kangguru, diantarana Wallabi. Keur nu awam mah, hésé ngabédakeun antara kangguru jeung walabi téh.
Kangguru kaasup hérbivora. Kadaharanana nyaéta daun, buah, jeung jujukutan. Ieu sato resep pisan saré beurang, utamana lamun cuaca keur panas.

EN,2019

Komentar

News Feed