oleh

Mupu Chérry

Mupu buah chérry seger di kebonna jadi pangalaman éndah jeung kakara keur kuring mah.Basa HF ngajak kuring ka tempat ieu, pohara kuring atohna sanajan perjalanana rada lila, lumayan kesel. Basa anjog ka ieu tempat, mani resep ningal buah chérry meuhpeuy tur bareureum, kalawan bisa langsung dihuapkeun sawaregna. Lamun hayang mawa oleh-oleh keur nu di imah mah wayahna kudu dikilo heula.

Komentar

News Feed