oleh

Ngaguar Buku

Kamari, poé ahad, kuring kakara tamat maca buku “Galura Payung Geulis”. Sapoé saméméhna aya sms dina WA japri ti nu nulis ieu buku. Ningal potret nu geulis maké toga teh, ieu haté milu bagja. Asa diaku, dibejaan, japri deuih. Alhamdulillah.
Wilujeng, Neng Tuti Heryati… Mugia ilmuna barokah.
Aamiin yra.
Itung-itung ngabagéakeun anu kakara diisrénan M.Pd ku kuring diguar buku nu ditulisna, malah mandar aya mangpaatna keur urang saréréa.
Salaku nu maca, kuring ngarasa salut ka Hayati, tokoh utama dina ieu carita. Hayati téh éstu guru anu kuat, teu éléhan ku rupa-rupa cocoba hirup. Kaasup cocoba nu tumiba ka dirina di sakolana dina raraga ngahirup-hirup literasi sakola.
“Bu Hayati”, kitu nénéh sapopoéna. Inyana tara pisan némbongkeun kasedihan sanajan mindeng meunang katugenah ti babaturanana. Keur inyana mah tugas ngabimbing, ngadidik jeung nyumangetan barudak, éta anu utama. Eta kabéh teu gampang, bener-bener nguji kasabaran. Sabar ku panyakit nu nyampak dina dirina, sabar ku sikap di sabudeureunana, oge sabar nyanghareupan barudak nu mindeng caliweura.
Buku nu kandelna 72 halaman ieu diterbitkeun ku Pustaka Media Guru taun 2017. Buku ieu loba pisan mangpaatna. Nu maca meunang gambaran kumaha alusna dina nyanghareupan hirup jeung cocobana. Sajaba ti kitu téh, tokoh Hayati ngarupakeun tokoh nu amanah dina ngalaksanakeun tugasna. Tangtuna bisa diconto ku nu lian.
Cag

Diguar ku Eti Nurhayati
23 September 2019

Komentar

News Feed