Terhubung dengan KAPOL

KOLOM

Wanci Subuh

|

Ku: Eti Nurhayati

Harita….balebat nyieun carita
Dina rasa nu merenah
Keur hate nu sumerah
Sagalana pasti endah

Taya basa “atuda”
Komo nyalahkeun sasama
Estu niat ikhlas seja ibadah
Dikawitan ku bismillaah

Teu longkewang ngalengkah
Teu hariwang bebenah
Ngariksa hate jeung lampah
Sangkan teu nincak salah

Advertisement

Komentari